જ્યોતિષના વર્ગો

રાજકોટ સ્થિત જ્યોતિષ શીખવામાં રૂચિ ધરાવતા મિત્રો માટે 'ફલિત જ્યોતિષ ફાઉન્ડેશન કોર્સ' ઉપલબ્ધ છે. આ વર્ગમાં ફલિત જ્યોતિષનું પાયાનું જ્ઞાન સરળ અને રસપ્રદ રીતે આપવામાં આવે છે. 

કોર્સનો સમયગાળોઃ ૬ માસ

વર્ગઃ દર રવિવારે ૨ કલાક અથવા સપ્તાહના કોઈ પણ અનુકૂળ એક દિવસે ૨ કલાક

કોર્સ ફીઃ રૂ. ૯૦૦૦

વર્ગ શરૂ થવાની તારીખઃ દર મહિનાની પહેલી તારીખ

આ વર્ગમાં જોડાવા માટે અથવા વધુ માહિતી માટે અહીં 'સંપર્ક' પર ક્લીક કરી ફોર્મ ભરીને મેસેજ મોકલો. 

અથવા Facebook Page 'Vinati Davda - વૈદિક જ્યોતિષ' પર મેસેજ મોકલી સંપર્ક કરી શકો છો. 

No comments: