December 3, 2012

શ્રી રાહુ અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (રાહુના ૧૦૮ નામ)

૧. ૐ રાહવે નમઃ

૨. ૐ સૈંહિકેયાય નમઃ

૩. ૐ વિધુન્તુદાય નમઃ

૪. ૐ સુરશત્રવે નમઃ

૫. ૐ તમસે નમઃ

૬. ૐ ફણિને નમઃ

૭. ૐ ગાર્ગ્યનયાય નમઃ

૮. ૐ સુરાપિને નમઃ

૯. ૐ નીલજીમૂતસંકાશાય નમઃ

૧૦. ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ

૧૧. ૐ ખડ્ગખેટકધારિણે નમઃ 

૧૨. ૐ વરદાયકહસ્તકાય નમઃ

૧૩. ૐ શૂલાયુધાય નમઃ

૧૪. ૐ મેઘવર્ણાય નમઃ

૧૫. ૐ કૃષ્ણધ્વજપતાકાવતે નમઃ

૧૬. ૐ દક્ષિણાશામુખરથાય નમઃ

૧૭. ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રકરાલકાય નમઃ

૧૮. ૐ શૂર્પાકારસંસ્થાય નમઃ

૧૯. ૐ ગોમેદાભરણપ્રિયાય નમઃ

૨૦. ૐ માષપ્રિયાય નમઃ

૨૧. ૐ કશ્યપર્ષિનન્દનાય નમઃ

૨૨. ૐ ભુજગેશ્વરાય નમઃ

૨૩. ૐ ઉલ્કાપાતયિત્રે નમઃ

૨૪. ૐ શૂલિને નમઃ

૨૫. ૐ નિધિપાય નમઃ

૨૬. ૐ કૃષ્ણસર્પરાજે નમઃ

૨૭. ૐ વિષજ્વલાવૃતાસ્યાય અર્ધશરીરાય નમઃ

૨૮. ૐ શાત્રવપ્રદાય નમઃ

૨૯. ૐ રવીન્દુભીકરાય નમઃ

૩૦. ૐ છાયાસ્વરૂપિણે નમઃ

૩૧. ૐ કઠિનાંગકાય નમઃ

૩૨. ૐ દ્વિષચ્ચક્રચ્છેદકાય નમઃ

૩૩. ૐ કરાલાસ્યાય નમઃ

૩૪. ૐ ભયંકરાય નમઃ

૩૫. ૐ ક્રૂરકર્મણે નમઃ

૩૬. ૐ તમોરૂપાય નમઃ

૩૭. ૐ શ્યામાત્મને નમઃ

૩૮. ૐ નીલલોહિતાય નમઃ

૩૯. ૐ કિરીટિણે નમઃ

૪૦. ૐ નીલવસનાય નમઃ

૪૧. ૐ શનિસમાન્તવર્ત્મગાય નમઃ

૪૨. ૐ ચાંડાલવર્ણાય નમઃ

૪૩. ૐ અશ્ર્યર્ક્ષભવાય નમઃ

૪૪. ૐ મેષભવાય નમઃ

૪૫. ૐ શનિવત્ફલદાય નમઃ

૪૬. ૐ શૂરાય નમઃ

૪૭. ૐ અપસવ્યગતયે નમઃ

૪૮. ૐ ઉપરાગકરાય નમઃ

૪૯. ૐ સોમસૂર્યચ્છવિવિમર્દકાય નમઃ

૫૦. ૐ નીલપુષ્પવિહારાય નમઃ

૫૧. ૐ ગ્રહશ્રેષ્ઠાય નમઃ

૫૨. ૐ અષ્ટમગ્રહાય નમઃ

૫૩. ૐ કબન્ધમાત્રદેહાય નમઃ

૫૪. ૐ યાતુધાનકુલોદ્ભવાય નમઃ

૫૫. ૐ ગોવિન્દવરપાત્રાય નમઃ

૫૬. ૐ દેવજાતિપ્રવિષ્ટકાય નમઃ

૫૭. ૐ ક્રૂરાય નમઃ

૫૮. ૐ ઘોરાય નમઃ

૫૯. ૐ શનેર્મિત્રાય નમઃ

૬૦. ૐ શુક્રર્મિત્રાય નમઃ

૬૧. ૐ અગોચરાય નમઃ

૬૨. ૐ માને ગંગાસ્નાનદાત્રે નમઃ

૬૩. ૐ સ્વગૃહે પ્રબલાઢ્યદાય નમઃ

૬૪. ૐ સદ્ગૃહેઙન્યબલધૃતે નમઃ

૬૫. ૐ ચતુર્થે માતૃનાશકાય નમઃ

૬૬. ૐ ચન્દ્રયુક્તે ચંડાલજન્મસૂચકાય નમઃ

૬૭. ૐ સિંહજન્મને નમઃ

૬૮. ૐ રાજ્યદાત્રે નમઃ

૬૯. ૐ મહાકાયાય નમઃ

૭૦. ૐ જન્મકર્ત્રે નમઃ

૭૧. ૐ વિધુરિપવે નમઃ

૭૨. ૐ માદકજ્ઞાનદાય નમઃ

૭૩. ૐ જન્મકન્યારાજ્યદાત્રે નમઃ

૭૪. ૐ જન્મહાનિદાય નમઃ

૭૫. ૐ નવમે પિતૃહન્ત્રે નમઃ

૭૬. ૐ પંચમે શોકદાયકાય નમઃ

૭૭. ૐ ધ્યૂને કલત્રહન્ત્રે નમઃ

૭૮. ૐ સપ્તમે કલહપ્રદાય નમઃ

૭૯. ૐ ષષ્ઠે વિત્તદાત્રે નમઃ

૮૦. ૐ ચતુર્થે વૈરદાયકાય નમઃ

૮૧. ૐ નવમે પાપદાત્રે નમઃ

૮૨. ૐ દશમે શોકદાયકાય નમઃ

૮૩. ૐ આદૌ યશ: પ્રદાત્રે નમઃ

૮૪. ૐ અન્તે વૈરપ્રદાયકાય નમઃ

૮૫. ૐ કાલાત્મને નમઃ

૮૬. ૐ ગોચરાચારાય નમઃ

૮૭. ૐ ધને કકુત્પ્રદાય નમઃ

૮૮. ૐ પંચમે ધિશણાશૃંગદાય નમઃ

૮૯. ૐ સ્વર્ભાનવે નમઃ

૯૦. ૐ બલિને નમઃ

૯૧. ૐ મહાસૌખ્યપ્રદાયિને નમઃ

૯૨. ૐ ચન્દ્રવૈરિણે નમઃ

૯૩. ૐ શાશ્વતાય નમઃ

૯૪. ૐ સુરશત્રવે નમઃ

૯૫. ૐ પાપગ્રહાય નમઃ

૯૬. ૐ શામ્ભવાય નમઃ

૯૭. ૐ પૂજ્યકાય નમઃ

૯૮. ૐ પાટીરપૂરણાય નમઃ

૯૯. ૐ પૈઠીનસકુલોદ્ભવાય નમઃ

૧૦૦. ૐ ભક્તરક્ષાય નમઃ

૧૦૧. ૐ રાહુમૂર્તયે નમઃ

૧૦૨. ૐ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ

૧૦૩. ૐ દીર્ઘાય નમઃ

૧૦૪. ૐ કૃષ્ણાય નમઃ

૧૦૫. ૐ અતનવે નમઃ

૧૦૬. ૐ વિષ્ણુનેત્રારયે નમઃ

૧૦૭. ૐ દેવાય નમઃ

૧૦૮. ૐ દાનવાય નમઃ

No comments: