November 17, 2012

શ્રી શનિ અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (શનિના ૧૦૮ નામ)

૧. ૐ શનૈશ્ચરાય નમઃ

૨. ૐ શાન્તાય નમઃ

૩. ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ

૪. ૐ શરણ્યાય નમઃ

૫. ૐ વરેણ્યાય નમઃ

૬. ૐ સર્વેશાય નમઃ

૭. ૐ સૌમ્યાય નમઃ

૮. ૐ સુરવન્દ્યાય નમઃ

૯. ૐ સુરલોકવિહારિણે નમઃ

૧૦. ૐ સુખાસનોપવિષ્ટાય નમઃ

૧૧. ૐ સુન્દરાય નમઃ

૧૨. ૐ ઘનાય નમઃ

૧૩. ૐ ઘનરૂપાય નમઃ

૧૪. ૐ ઘનાભરણધારિણે નમઃ

૧૫. ૐ ઘનસારવિલેપાય નમઃ

૧૬. ૐ ખદ્યોતાય નમઃ

૧૭. ૐ મન્દાય નમઃ

૧૮. ૐ મન્દચેષ્ટાય નમઃ

૧૯. ૐ મહનીયગુણાત્મને નમઃ

૨૦. ૐ મર્ત્યપાવનપદાય નમઃ

૨૧. ૐ મહેશાય નમઃ

૨૨. ૐ છાયાપુત્રાય નમઃ

૨૩. ૐ શર્વાય નમઃ

૨૪. ૐ શતતૂણીરધારિણે નમઃ

૨૫. ૐ ચરસ્થિરસ્વભાવાય નમઃ

૨૬. ૐ અચંચલાય નમઃ

૨૭. ૐ નીલવર્ણાય નમઃ

૨૮. ૐ નિત્યાય નમઃ

૨૯. ૐ નીલાંજનનિભાય નમઃ

૩૦. ૐ નીલામ્બરવિભૂશણાય નમઃ

૩૧. ૐ નિશ્ચલાય નમઃ

૩૨. ૐ વેદ્યાય નમઃ

૩૩. ૐ વિધિરૂપાય નમઃ

૩૪. ૐ વિરોધાધારભૂમયે નમઃ

૩૫. ૐ ભેદાસ્પદસ્વભાવાય નમઃ

૩૬. ૐ વજ્રદેહાય નમઃ

૩૭. ૐ વૈરાગ્યદાય નમઃ

૩૮. ૐ વીરાય નમઃ

૩૯. ૐ વીતરોગભયાય નમઃ

૪૦. ૐ વિપત્પરમ્પરેશાય નમઃ

૪૧. ૐ વિશ્વવન્દ્યાય નમઃ

૪૨. ૐ ગૃધ્નવાહાય નમઃ   

૪૩. ૐ ગૂઢાય નમઃ

૪૪. ૐ કૂર્માન્ગાય નમઃ

૪૫. ૐ કુરૂપિણે નમઃ

૪૬. ૐ કુત્સિતાય નમઃ

૪૭. ૐ ગુણાઢ્યાય નમઃ

૪૮. ૐ ગોચરાય નમઃ

૪૯. ૐ અવિદ્યામૂલનાશાય નમઃ

૫૦. ૐ વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણે નમઃ

૫૧. ૐ આયુષ્યકારણાય નમઃ

૫૨. ૐ આપદુદ્ધર્ત્રે નમઃ

૫૩. ૐ વિષ્ણુભક્તાય નમઃ

૫૪. ૐ વશિને નમઃ

૫૫. ૐ વિવિધાગમવેદિને નમઃ

૫૬. ૐ વિધિસ્તુત્યાય નમઃ

૫૭. ૐ વન્દ્યાય નમઃ

૫૮. ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ

૫૯. ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ

૬૦. ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ

૬૧. ૐ વજ્રાઙ્કુશધરાય નમઃ

૬૨. ૐ વરદાભયહસ્તાય નમઃ

૬૩. ૐ વામનાય નમઃ

૬૪. ૐ જ્યેષ્ઠાપત્નીસમેતાય નમઃ

૬૫. ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ

૬૬. ૐ મિતભાષિણે નમઃ

૬૭. ૐ કષ્ટૌઘનાશકર્ત્રે નમઃ

૬૮. ૐ પુષ્ટિદાય નમઃ

૬૯. ૐ સ્તુત્યાય નમઃ

૭૦. ૐ સ્તોત્રગમ્યાય નમઃ

૭૧. ૐ ભક્તિવશ્યાય નમઃ

૭૨. ૐ ભાનવે નમઃ

૭૩. ૐ ભાનુપુત્રાય નમઃ

૭૪. ૐ ભવ્યાય નમઃ

૭૫. ૐ પાવનાય નમઃ

૭૬. ૐ ધનુર્મણ્ડલસંસ્થાય નમઃ

૭૭. ૐ ધનદાય નમઃ

૭૮. ૐ ધનુષ્મતે નમઃ

૭૯. ૐ તનુપ્રકાશદેહાય નમઃ

૮૦. ૐ તામસાય નમઃ

૮૧. ૐ અશેષજનવન્દ્યાય નમઃ

૮૨. ૐ વિશેશફલદાયિને નમઃ

૮૩. ૐ વશીકૃતજનેશાય નમઃ

૮૪. ૐ પશૂનાં પતયે નમઃ

૮૫. ૐ ખેચરાય નમઃ

૮૬. ૐ ખગેશાય નમઃ

૮૭. ૐ ઘનનીલામ્બરાય નમઃ

૮૮. ૐ કાઠિન્યમાનસાય નમઃ

૮૯. ૐ આર્યગણસ્તુત્યાય નમઃ

૯૦. ૐ નીલચ્છત્રાય નમઃ

૯૧. ૐ નિત્યાય નમઃ

૯૨. ૐ નિર્ગુણાય નમઃ

૯૩. ૐ ગુણાત્મને નમઃ

૯૪. ૐ નિરામયાય નમઃ

૯૫. ૐ નિન્દ્યાય નમઃ

૯૬. ૐ વન્દનીયાય નમઃ

૯૭. ૐ ધીરાય નમઃ

૯૮. ૐ દિવ્યદેહાય નમઃ

૯૯. ૐ દીનાર્તિહરણાય નમઃ

૧૦૦. ૐ દૈન્યનાશકરાય નમઃ

૧૦૧. ૐ આર્યજનગણ્યાય નમઃ

૧૦૨. ૐ ક્રૂરાય નમઃ

૧૦૩. ૐ ક્રૂરચેષ્ટાય નમઃ

૧૦૪. ૐ કામક્રોધકરાય નમઃ

૧૦૫. ૐ કલત્રપુત્રશત્રુત્વકારણાય નમઃ

૧૦૬. ૐ પરિપોષિતભક્તાય નમઃ

૧૦૭. ૐ પરભીતિહરાય નમઃ

૧૦૮. ૐ ભક્તસંઘમનોભીષ્ટફલદાય નમઃ

No comments: