July 17, 2012

શ્રી ચન્દ્ર અષ્ટોત્તર શતનામાવલી (ચન્દ્રનાં ૧૦૮ નામ)

૧. શ્રીમતે નમઃ

૨. શશધરાય નમઃ

૩. ચન્દ્રાય નમઃ

૪. તારાધીશાય નમઃ

૫. નિશાકરાય નમઃ

૬. સુખાનીઘાયે નમઃ

૭. સદારાધ્ય નમઃ

૮. સત્પતયે નમઃ

૯. સાધુપૂજીતાય નમઃ

૧૦. જિતેન્દ્રીયાય નમઃ

૧૧. જયોધ્યોગાય નમઃ

૧૨. જ્યોતિશ્ચક્રપ્રવર્તકાય નમઃ

૧૩. વિકર્તનનુજાય નમઃ

૧૪. વીરાય નમઃ

૧૫. વિશ્વેશાય નમઃ

૧૬. વિદુશં પતયે નમઃ

૧૭. દોશકરાય નમઃ

૧૮. દુષ્ટદૂરાય નમઃ

૧૯. પુષ્ટિમતે નમઃ

૨૦. શિષ્ટપલકાય નમઃ

૨૧. અષ્ટમૂર્તિપ્રિયાય નમઃ

૨૨. અનન્તાય નમઃ

૨૩. કષ્ટદરુકુતરકાય નમઃ

૨૪. સ્વપ્રકાશાય નમઃ

૨૫. પ્રકાશાત્મને નમઃ

૨૬. દ્યુચરાય નમઃ

૨૭. દેવભોજનાય નમઃ

૨૮. કાલધરાય નમઃ

૨૯. કાલહેતવે નમઃ

૩૦. કામકૃતે નમઃ

૩૧. કામદાયકાય નમઃ

૩૨. મૃત્યુસહારકાય નમઃ

૩૩. અમર્ત્યાય નમઃ

૩૪. નિત્યાનુષ્ઠનદાયકાય નમઃ

૩૫. ક્ષાપકરાય નમઃ

૩૬. ક્ષીણપાપાય નમઃ

૩૭. ક્ષયવૃદ્ધિસમન્વિતાય નમઃ  

૩૮. ૐ જૈવત્રિકાય નમઃ

૩૯. ૐ શુચયે નમઃ

૪૦. ૐ શુભ્રાય નમઃ

૪૧. ૐ જયિને નમઃ

૪૨. ૐ જયફલપ્રદાય નમઃ

૪૩. ૐ સુધામયાય નમઃ

૪૪. ૐ સુરસ્વામિને નમઃ

૪૫. ૐ ભક્તનામિષ્ઠદાયકાય નમઃ

૪૬. ૐ ભુક્તિદાય નમઃ

૪૭. ૐ મુક્તિદાય નમઃ

૪૮. ૐ ભદ્રાય નમઃ

૪૯. ૐ ભક્તદરિધ્ય ભંજનાય નમઃ

૫૦. ૐ સામગાનપ્રિયાય નમઃ

૫૧. ૐ સર્વરક્ષકાય નમઃ

૫૨. ૐ સાગરોદ્ભવાય નમઃ

૫૩. ૐ ભયન્તકૃતે નમઃ

૫૪. ૐ ભક્તિગમ્યાય નમઃ

૫૫. ૐ ભવબન્ધવિમોચકાય નમઃ

૫૬. ૐ જગત્પ્રકાશકિરણાય નમઃ

૫૭. ૐ જગદાનન્દકિરણાય નમઃ

૫૮. ૐ નિસ્સપત્નાય નમઃ

૫૯. ૐ નિરાહારાય નમઃ

૬૦. ૐ નિર્વિકરાય નમઃ

૬૧. ૐ નિરામયાય નમઃ

૬૨. ૐ ભૂચ્છયાચ્છાદિતાય નમઃ

૬૩. ૐ ભવ્યાય નમઃ

૬૪. ૐ ભુવનપ્રતિપાલકાય નમઃ

૬૫. ૐ સકલાર્તહરાય નમઃ

૬૬. ૐ સૌમ્યજનકાય નમઃ

૬૭. ૐ સાધુવન્દિતાય નમઃ

૬૮. ૐ સર્વગમજ્ઞાય નમઃ

૬૯. ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

૭૦. ૐ સનકાદિમુનિસ્તુતાય નમઃ

૭૧. ૐ શિતછત્રધ્વજોપેતાય નમઃ

૭૨. ૐ શીતાંગાય નમઃ

૭૩. ૐ શિતભુસનાય નમઃ

૭૪. ૐ શ્વેતમાલ્યાંબરધરાય નમઃ

૭૫. ૐ શ્વેતગન્ધાનુલેપનાય નમઃ

૭૬. ૐ દશસ્વરથસમૃધાય નમઃ

૭૭. ૐ દન્ડપનન્યે નમઃ

૭૮. ૐ ધનુર્ધરાય નમઃ

૭૯. ૐ કુન્દપુષ્યોજ્જ્વલકરાય નમઃ

૮૦. ૐ નયનાબ્જસમુદ્ભવાય નમઃ

૮૧. ૐ અત્રેયગોત્રજાય નમઃ

૮૨. ૐ અત્યન્તવિનયાય નમઃ

૮૩. ૐ પ્રિયદાયકાય નમઃ

૮૪. ૐ કરુણારસસંપૂર્ણાય નમઃ

૮૫. ૐ કર્કટપ્રભવે નમઃ

૮૬. ૐ અવ્યયાય નમઃ

૮૭. ૐ ચતુરાશ્રસાનારુઢાય નમઃ

૮૮. ૐ ચતુરાય નમઃ

૮૯. ૐ દિવ્યવાહનાય નમઃ

૯૦. ૐ વિવસ્વાન મંડલજ્ઞેયવસાય નમઃ

૯૧. ૐ વસુસમૃદ્ધિદાય નમઃ

૯૨. ૐ મહેશ્વરપ્રિયાય નમઃ

૯૩. ૐ દન્તાય નમઃ

૯૪. ૐ મેરુગોત્રપ્રદક્ષિણાય નમઃ

૯૫. ૐ ગ્રહમંડલમધ્યસ્થાય નમઃ

૯૬. ૐ ગ્રસિતર્કાય નમઃ

૯૭. ૐ ગ્રહધિપાય નમઃ

૯૮. ૐ દ્વિજરાજાય નમઃ

૯૯. ૐ દ્વિભુજાય નમઃ

૧૦૦. ૐ દ્વિજપૂજિતાય નમઃ

૧૦૧. ૐ ઔદુમ્બરનાગવસાય નમઃ

૧૦૨. ૐ ઉદરાય નમઃ

૧૦૩. ૐ રોહિણીપતયે નમઃ

૧૦૪. ૐ નિત્યોદયાય નમઃ

૧૦૫. ૐ મુનિસ્તુત્યાય નમઃ

૧૦૬. ૐ નિન્યાનન્દફલપ્રદાય નમઃ

૧૦૭. ૐ સકલાલ્હાદનકરાય નમઃ

૧૦૮. ૐ પલશેધ્મપ્રિયાય નમઃ

No comments: